Softstart – układ łagodnego rozruchu silników

Softstart – układ łagodnego rozruchu silników

Softstart
Softstart

Softstart to urządzenie energoelektroniczne służące do łagodnego rozruchu silników asynchronicznych klatkowych lub pierścieniowych. Głównym jego zadaniem jest ograniczenie prądu rozruchowego oraz zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem/uszkodzeniem podczas startu. Na każdej fazie softstaru znajduje się para przeciwsobnych tyrystorów, które realizują fazę łagodnego startu. W początkowym cyklu podawana jest tylko część napięcia na poszczególny tyrystor, po czym w fazie końcowej już pełne.

Softstart schemat
Schemat softstar -u z wewnętrznym stycznikiem by-passu.

Na rynku dostępne są również wersje z kontrolą jedynie dwóch faz, trzecia połączona jest bezpośrednio z silnikiem:

Softstart kontrola 2 faz
Schemat softstart -u z kontrolą 2 faz.

Jest to wersja ekonomiczna i nie każdy użytkownik decyduje się na takie rozwiązanie, gdyż 3 faza nie jest zabezpieczona.

Stycznik by-pass

Przy zakupie softstaru warto upewnić się czy posiada on wbudowany stycznik by-passu. Po zakończonej fazie rozruchu, nie ma potrzeby żeby prąd płyną przez urządzenie. Żeby włączyć silnik bezpośrednio na sieć używa się stycznika, który omija układ tyrystorowy. W softstartach małych mocy (do około 100kW) urządzenia często posiadają taki wewnętrzny stycznik. Po zakończonym rozruchu silnik automatycznie przełączany jest na sieć. Gdy softstart nie posiada takiego układu, należy taki zakupić i podłączyć oddzielnie. Czasami producenci dopuszczają pracę bez stycznika, ale należy mieć na uwadze, że urządzenie może ulec przez to szybszemu zużyciu.

Korzyści ze stosowania softstart -ów

Bezpośredni rozruch silnika powoduje wzrost prądu o 600-800% w stosunku do znamionowego. Użycie softstart -u ogranicza go do 300-450%. Dodatkowo softstart -y posiadają układy chroniące silnik przed: przeciążeniem, przekroczeniem czasu rozruchu, zanikiem faz, zamianą faz, można również podłączyć termistor, który będzie podawał informację o przegrzaniu silnika. Nowoczesne softstart -y posiadają rozbudowane panele operatorskie, które archiwizują parametry pracy, potrafią je przedstawić w formie wykresów graficznych. W wersjach ekonomicznych nastawy realizuje się przełącznikami obrotowymi. Gabarytowo są znacznie mniejsze od falowników. Cena również sprawia, że jeśli nie ma potrzeby regulacji prędkości obrotowej, to wybiera się je zamiast przemienników częstoliwości. W przypadku silników małych mocy zalecam porównać ceny pomiędzy falownikiem a softstartem, bo z doświadczenia wiem że są niemal na identycznym poziomie.

Ograniczenia w stosowaniu softstart -ów

Ważnym parametrem, o którym nie zawsze wspominają sprzedawcy tych urządzeń jest ilość startów na godzinę lub czas jaki musi upłynąć pomiędzy kolejnymi rozruchami. Przeważnie jest to 6-10 startów na godzinę. Jeśli potrzebujemy żeby silnik włączany był częściej, wtedy najlepiej użyć falownika który nie ma takich ograniczeń. Softstarty nie posiadają również układu regulacji prędkości obrotowej.

Dodatkowe informacje o softstartach można znaleźć w wikpedii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *